Terapeut – průvodce osobním rozvojem / Kamil Večeřa

O mně

Zajímáte mě – vy i váš životní příběh!
Těší mě, že vám mohu pomoci, neboť hlubinná terapie hezky funguje.
Terapie je úžasné dobrodružství, baví mě být u toho! Je krásné, když se klientovi v terapii podaří něco zažít a objevit. Vždy se pak cítí v životě o něco lépe.
Věřím, že když každý z nás bude o něco šťastnější, pak i celý svět bude o kousek krásnější!

Kamil Večeřa terapie hlubinnou regresí

K mé terapeutické práci mě přivedla cesta, na které jsem sám něco hledal. A také se mi mnohokrát stalo, že jsme si s někým povídali o jeho trablích a ono mu to pomohlo. Dělá mi radost, když mohu „být u toho“, když se lidem daří měnit svůj život k lepšímu. A když se mě pak už desátý člověk zeptal proč nedělám terapeuta, tak jsem si řekl, proč ne – Když to pomáhá to ostatním a současně mi to dělá radost. 🙂 Samo sebou jsem toužil to dělat co nejlépe, tak jsem absolvoval mnoho sebezkušenostních a terapeutických výcviků a stále v tom pokračuji.

Narodil jsem se v roce 1971.

Do hlubin i výšin našeho nitra se pak vydávám jako terapeut doprovázející své klienty již od konce minulého století :). V individuální terapii jsem svůj přístup nazval hlubinnou bodypsychoterapií, neboť mými hlavními zdroji jsou hlubinné regrese a body-psychoterapie. V práci se skupinami jsou zdroji mého přístupu především systematické konstelace obohacené o některé šamanské prvky. Nejsem psycholog, a označení „terapeut“ používám v původním starořeckém významu „průvodce“.

Nohama stojím pevně na zemi díky svému technickému strojnímu vzdělání střednímu i vysokoškolskému a také tvorbě odborného měsíčníku pro piloty.

Původním vzděláním jsem strojař, letecký inženýr. Vystudoval jsem střední školu strojní a pokračoval na Fakultě strojní ČVUT, katedře letadel. Přestože se nyní tomuto technickému oboru nevěnuji naplno, jsem rád za onen racionální základ, který mi dal, protože oceňuji stabilitu, kterou rozum v životě představuje. Ani červený diplom z vysoké školy mi můj obraz světa neučinil kompletní, byť jsem možná měl dosaženým titulem potvrzeno, že bych mu „rozumět“ měl.

Aby můj svět kompletní byl, doplňoval jsem racionální základ různě. Objevil jsem pro sebe právě třeba létání, kde se neobejdete bez znalostí meteorogie nebo aerodynamiky, ale máte zároveň prostor i vnímat své pocity. Vždy mě také zajímalo kreslení a malování, grafika, fotografie, a když jsem začal objevovat psyché – zpočátku psychologii, grafologii, astrologii a později psychoterapii obohacenou o spirituální rozměr – věděl jsem, že pro skutečně naplněný život potřebuji kombinaci jak racionálního, tak intuitivního.

Právě to, že mohu stát nohama pevně na zemi, mi i na vlastní cestě dodává odvahu k tomu, pouštět se do neustálého objevování, které pro většinu z nás není bez obav z neznámého. Když pak provázím své klienty jejich vnitřními krajinami, nemusíme mít díky této „kotvě“ obavu, že se společně ztratíme.