Terapie / Kamil Večeřa

Shiatsu, shintai, reiki

Shiatsu je mix toho nejlepšího z výhodní medicíny a západní fyzioterapie
Zjednodušeně se jedná o masáž a mobilizaci přes oblečení,
doplněnou tím podstatným – harmonizací energií v našich meridiánech a celém těle.
To je skutečná prevence vzniku nemoci neboť nemoc vzniká, když naše nerovnováha dosáhne kritické hranice.

Na první pohled shiatsu vypadá jako masáž a protažení těla přes oblečení. Od masáže se shiatsu odlišuje především tím, že pracuje nejen na tělesné rovině, ale harmonizuje i energetické dráhy (známé z tradiční čínské medicíny) a celkově rozložení energie v těle. Záměrem shiatsu je uvést v soulad energie v těle klienta. K této práci patří i duševní a etická hygiena.

Z mého hlediska je vývoj nemoci následující: dlouhodobější nebo intenzivnější zažívání nějaké negativní emoci nebo životního postoje postupně uvádí do nerovnováhy energie v našem těle. Pokud tato energetická disharmonie trvá dostatečně dlouho, začne se projevovat tělesnými symptomy. Jestliže ani zde nezasáhneme a neuvedeme se do rovnováhy, propukne nemoc. Nejprve jde zpravidla o krátkodobější nemoc, teprve když stále nic nezměníme, tak se promění v chronické onemocnění… Jsme-li opravdu vytrvalí a nezměníme nic na své životní situaci či postoji, tak konečným stádiem je smrt. Například pro výchozí životní postoj: „všechno stojí za hovno“ je konečným stádiem rakovina tlustého střeva.

Ideálem shiatsu je preventivní péče, která svou pravidelností v běžném životě pomáhá udržovat harmonii tak, aby žádná nemoc vůbec nevznikla. Je to rozdílný přístup, neboť u nás je „prevencí“ obvykle nazýván včasný zásah, aby se nemoc nerozběhla naplno, nikoliv udržování člověka ve zdravém stavu.

Na shiatsu tedy optimálně chodíme průběžně, i když nám nic není a ne až když na nás naše duše křičí prostřednictvím nějaké nemoci. Cílem shiatsu je být zdráv!

Shintai a Reiki jsou přístupy pracující se stejným harmonizačním záměrem jako shiatsu, s tím rozdílem, že pracují přímo s energiemi a předlohami pro fyzické tělo.Terapeut je tu ještě více pouhým prostředníkem mezi klientem a řekněme universem.